VKomp

Ceník:

Základní sazba je 350 Kč za hodinu práce, při pracích u zákazníka se účtuje první hodina celá, dále za každou započatou půlhodinu, v případě prací "u mně" se účtuje po čtvrt hodinách hned od začátku práce.

U dlouhodobějších spoluprací, případně většího objemu práce se hodinová sazba snižuje.

Dodávky hardwaru hlavně v případě plátců DPH řeším, že nakupujete přímo od dodavatele, já se jen postarám o jeho sprovoznění.

U dopravy technika platí sazba 10 Kč/km + se hradí reálné náklady na parkovné v případě, že v blízkosti není možné bezplatně zaparkovat.

Za práci o víkendech, případně v nočních hodinách se účtuje příplatek 100%. U zakázek typu po pracovní době převezmu a další den před pracovní dobou přivezu může být taky účtován příplatek (záleží na domluvě dle rozsahu práce).

Nejsem plátce DPH, hardware (mimo káblíky a obecně položky do 100 Kč) dodává firma, která je plátce DPH.